Brannstasjoner

Sør Arkitekter har for Ringerike Kommune utarbeidet forprosjekt og detaljprosjekt for to like brannstasjoner på Nes i Ådal og Sokna.

Brannstasjonene er oppført i to etasjer, med garasje, garderober og møtelokaler for branntjenesten. Byggene er konstruert som stålbygg med sandwich-elementer og innslag av trekledning på fasader.

Kategori

Offentlig

Prosjektnavn

Brannstasjoner Sokna

Årstall

2017

Areal

BRA.: 440 m2

Sted

Sokna & Nes i Ådal

Oppdragsgiver

Ringerike kommune