Bohus Notodden

Bohus Notodden

Prosjektet omfatter tilbygg med nytt inngangsparti for Bohus på Notodden, fra skisse til ferdig bygg.

 

Tilbygget gir en oppgradering av eksisterende tak, som brukes til lagring og utstilling av sesong/utendørsmøbler. Det nye klimatiserte rommet gir forretningen mulighet til å oppbevare sesongvarene tryggere og bedre hele året.

 

Eksteriøret gir en tydelig hovedinngang, ved oppløftet glassparti og sprang i fasade mot Merdeveien. Fasaden er kledd med vertikale trespiler over vinduer og langs gesims.

Kategori

Forretning

Prosjektnavn

Bohus Merdevegen

Årstall

Ferdigstilt 2022

Sted

Notodden

Oppdragsgiver

GIKA Eiendom AS

Areal

Ca. 136 m2 BRA