Bø Kunnskapspark

Bø Kunnskapspark

Detaljregulering og forprosjekt for nytt kontorbygg i tilknytning til Bø hotell. Nytt bygg kobles sammen med eksisterende bygg i plan 1, og hotellet får ny utvidet lobby, møte- og konferansesenter. Prosjektet skal bidra til utvikling av næringslivet og skape attraktive arbeidsplasser sentralt i Telemark.

 

Kompakt bygningskropp, arealeffektive kontorplasser og bærekraftige løsninger med bergvarme og solceller har vært sentralt i utviklingen av prosjektet. Bygget skal være tidløst, men moderne og funksjonelt. Farge- og materialbruk skal harmonere med eksisterende bygninger.

Kategori

Arealplan - næring

Prosjektnavn

Bø Kunnskapspark

Årstall

2022-2023

Sted

Bø i Midt-Telemark

Oppdragsgiver

Bø Kunnskapspark AS

Areal

15 daa