Besøkssenter Skog – Drangedal kommune

Besøkssenter Skog – Drangedal kommune

Denne mulighetsstudien var ein sentral del av Drangedal kommunes søknad om autorisasjon for Nasjonalt besøkssenter for skog. Søknaden kom til «finalen», saman med to andre kommunar.

 

Sentrale tema:

  • Kartlegging og vurdering av bygdetunets potensiale som besøkssenter, dagens situasjon og framtidig utvikling.
  • Vise korleis programkrav til besøkssenter kan tilfredsstillast ved tilrettelegging av nærområde, uteområde, eksisterande bygningar og nybygg.
  • Stadsanalyse og mulighetsstudie på bygdetunets friluftsområde, med ulike soner for aktivitetar, uteklasserom og tilknytning til turløyper.
  • Bruk og transformering av eksisterande bygg.
  • Nødvendig nytt inngangsbygg med utstilling og servicefunksjonar.
  • Utandørs utstillingsplattform i skogsterreng.
  • Analyse og forslag til oppgradering av trafikksituasjonen (gangmønster, kjøremønster, mjuke trafikantar, problemsoner).

 

Studien vart utført tverrfagleg av arkitektar og arealplan, og Drangedal bygdetun var ein sentral samarbeidspartner i utarbeidinga av studien.

Kategori

Mulighetsstudie

Prosjektnavn

Besøkssenter skog

Årstall

2022

Oppdragsgiver

Drangedal kommune

Samarbidspartnere

Drangedal bygdetun, USN

Sted

Drangedal kommune, Drangedal bygdetun