Besøkssenter Skog – Drangedal kommune

Besøkssenter Skog – Drangedal kommune

Denne mulighetsstudien var ein sentral del av Drangedal kommunes søknad om autorisasjon for Nasjonalt besøkssenter for skog.

Miljødirektoratet ba om at besøkssenteret skulle formidle kunnskap av høy kvalitet om naturverdier i skog i hele landet til besøkende fra inn- og utland, barn og unge spesielt.

Forutsetning frå kommunen var at besøkssenteret skulle lokaliserast til Drangedal bygdetun, og bygdetunet var ein sentral samarbeidspartner i utarbeidinga av studien.

Søknaden kom til «finalen», saman med to andre kommunar.

 

Sentrale tema:

– Kartlegging og vurdering av bygdetunets potensiale som besøkssenter, dagens situasjon og framtidig utvikling.

 

– Vise korleis programkrav til besøkssenter kan tilfredsstillast ved tilrettelegging av nærområde, uteområde, eksisterande bygningar og nybygg.

 

– Stadsanalyse og mulighetsstudie på bygdetunets friluftsområde, med ulike soner for aktivitetar, uteklasserom og tilknytning til turløyper.

 

– Bruk og transformering av eksisterande bygg.

 

– Nødvendig nytt inngangsbygg med utstilling og servicefunksjonar.

 

– Utandørs utstillingsplattform i skogsterreng.

 

– Analyse og forslag til oppgradering av trafikksituasjonen (gangmønster, kjøremønster, mjuke trafikantar, problemsoner).

 

Studien vart utført tverrfagleg av arkitektar og arealplan.

Kategori

Mulighetsstudie

Prosjektnavn

Besøkssenter skog

Årstall

2022

Oppdragsgiver

Drangedal kommune

Samarbidspartnere

Drangedal bygdetun, USN

Sted

Drangedal kommune, Drangedal bygdetun