Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad

Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad

Prosjektet omfatter forslag til utvikling av Aktivitetsbyen i Fredrikstad, med gangavstand til Gamlebyen.

 

Dagens resepsjonsbygg med motell og restaurant foreslås utvidet med en innglassing av eksisterende utendørs terrasse, samt ny terrasse som knytter seg til parkområdet med diverse aktiviteter.

 

I tillegg ble det foreslått oppgradering av campingområdet med ny infrastruktur for adkomst/avreise og biltrafikk generelt på campingplassen, et utvidet gangveisystem og arealer for lek og aktivitet.

 

Nytt forslag til campingsplassens organisering gir rom for tydeligere plasser for bobiler og caravan, og en god integrering av eksisterende hytter. Et nytt sanitærbygg med kiosk, med det samme arkitektoniske uttrykket som motell og hytter, foreslås i hjertet av campingplassen, med umiddelbar nærhet til lek og aktivitet.

 

Kategori

Skisseprosjekt

Prosjektnavn

Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad

Årstall

2021

Sted

Fredrikstad

Oppdragsgiver

Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad