Archive

Besøkssenter Skog – Drangedal kommune

Denne mulighetsstudien var ein sentral del av Drangedal kommunes søknad om autorisasjon for Nasjonalt besøkssenter for skog. Miljødirektoratet ba om at besøkssenteret skulle formidle kunnskap av høy kvalitet om naturverdier i skog i hele landet til besøkende fra inn- og utland, barn og unge spesielt. Forutsetning

0

Hytte Tjodholmen

Terrengtilpasset hytte på Tjodholmen. Hytta er holdt lav og har svakt hellende tak som tar opp i seg holmens topografi. Dette gjør at den ligger fint i terrenget og er lite fremtredende fra vannet. Det er likevel flott utsikt mot Norsjø fra hytta.   Materialbruk er også

0

Høydalsmo barnehage

Ny barnehage i massivtre, der vi har vært prosjekterende arkitekt og landskapsarkitekt fra skisse til ferdig bygg. Vi har i tillegg vært ansvarlig for fargesetting og fast inventar.   Barnehagen går over to plan, med fellesrom, lekerom og garderober i 1. etasje, og kontorer, arbeidsrom og møte/spiserom

0

Fresteinsberja

Enebolig i to plan på naturtomt, der vi er prosjekterende arkitekt fra skisse til ferdig bygg. Byggestart høsten 2022.   Boligen er prosjektert som tilgjengelig bolig, tilrettelagt med alle funksjoner på første plan.   Bygget er vinklet mot nordvest for å skape et skjermet uterom mot sør/sørvest. Den ubebygde

0

Høydalsmo barnehage – uteområde

Vi har vært prosjekterende landskapsarkitekt og arkitekt for ny barnehage med tilhørende uteområder.   Uteområdene er vendt mot sør med utsikt over Oftevatn. Mange eksisterende trær er bevart, og steinsatt bekk danner et naturlig lavbrekk i uteområdet som håndterer overvann, samtidig som det gir rom for lek.   Uteområdet

0

Bohus Notodden

Prosjektet omfatter tilbygg med nytt inngangsparti for Bohus på Notodden, fra skisse til ferdig bygg.   Tilbygget gir en oppgradering av eksisterende tak, som brukes til lagring og utstilling av sesong/utendørsmøbler. Det nye klimatiserte rommet gir forretningen mulighet til å oppbevare sesongvarene tryggere og bedre hele året.   Eksteriøret

0

Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad

Prosjektet omfatter forslag til utvikling av Aktivitetsbyen i Fredrikstad, med gangavstand til Gamlebyen.   Dagens resepsjonsbygg med motell og restaurant foreslås utvidet med en innglassing av eksisterende utendørs terrasse, samt ny terrasse som knytter seg til parkområdet med diverse aktiviteter.   I tillegg ble det foreslått oppgradering av campingområdet

0

Hellandtunet – interiør

Utvidelse av eksisterende kontorbygg og kantine.   Kontordelen er tilpasset eksisterende skjema og materialer, mens kantinen har et mer moderne formspråk.   Kantinen hadde behov for flere og varierte sitteplasser, og det var viktig å få inn mer lys og se ut på himmel og naturen utenfor.

0

Nordmosvingen

Detaljregulering i Steinberg i Drammen kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, som fortetting i eksisterende boligområde.   Planforslaget legger også til rette for gode uteoppholdsarealer, lekeplass og felles grøntområde for beboerne i Nordmosvingen. I tillegg sikrer planforslaget

0