Archive

Carpus I

Kontorbygg med laboratorier, lager, representasjon/salg og opplæringsavdeling.   Bygningsmassen er uttrykt som fem frittliggende blokker og en smal langs-gående fløy, sammenbundet av en mellomliggende glassoverbygget «gate». De frittstående blokkene strekker seg frem som en hånd med fem fingre ("carpus") mot Lågen. En hånd som strekker seg etter

0

Mandheimen

I samarbeid med kulturmyndighetene har vi detaljprosjektert gjenoppbyggingen av Mandheimen, etter brann i 2016.   Byggets eksteriør er fredet og fasadene med ny puss og vinduer er gjenoppbygget med tilnærmet likt utseende som opprinnelig bygget i 1913-16. Hele takkonstruksjonen var totalskadet og den er gjenoppbygget i stål

0

Frogner-aksen

Mulighetsstudiet "Frogner-aksen" ble valgt ut som vinner i minikonkurranse om ny folkehøyskole på Frogner hovedgård i Skien.   Vårt forslag tar utgangspunkt i det flotte historiske anlegget, med hovedbygninger og parkanlegg. Hovedgrepet innebærer å etablere og forsterke aktivitet og romlige kvaliteter langs en sammenhengende akse gjennom hele

0

Evjudalen fritidspark

Møblering og installasjoner i Evjudalen i Bø.   Fritidsparken er fritt tilgjengelig og har en universelt utformet turveg med møtepunkter, som kombinerer bevegelsesglede og lekende trening med varierte steder å sitte.   Vi har etablert multifunksjonelle sitte-, leke- og treningsobjekter med lokalt tilvirket heltre fra Tinnoset sag som bærende

0

Roaldkvamhagen

Vi har bistått med detaljregulering av Gamleveg 31 i Bø i Telemark. Arbeidet har omfattet hele planprosessen fra oppstart til behandling hos kommunen, samt skisseprosjekt for å illustrere mulig bebyggelse.   Formålet med prosjektet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg i Bø

Notodden rørleggerforretning

Prosjektet omfatter utviding av inngangsparti og ny fasade for Notodden rørleggerforretning. Vi har vært prosjekterende arkitekt og ansvarlig søker.   I tillegg til å gi fasaden et løft, fungerer nytt overbygget inngangsparti som solavskjerming for butikklokalet. Nye vinduer har blitt trukket helt ned til gulvet, og har

0

Vinje forsvarsmuseum

Forprosjekt for videreutvikling av Vinje forsvarsmuseum.   Eksisterende museum holdt ikke lenger samtidsstandard, og for å kunne formidle og beskytte viktig forsvarshistorie trengte Vinje forsvarsmuseum derfor et løft.   Gjennom et idéprosjekt har vi foreslått flere konsepter for videreutvikling av museet:   A) En fornying av forsvarsmuseet B) Et påbygget forsvarsmuseum C) Et

Skulpturskogen Sofia

I bratt skogsterreng ved Vrangfoss sluser, har vi i samarbeid med kunstner Ferdinand Wyller og Tveito Maskin AS etablert skulpturskogen Sofia. Vi har laget visualiseringer av gangstier og plassering av skulpturer, og fulgt opp prosjektet gjennom byggefasen. I tillegg har vi lyssatt skulpturene.   Stiene er etablert

Seljordvarme

Nybygg for Seljordvarme, med butikk, kontorer og lager.   Bygget er i én etasje med lav butikkdel og høy lagerdel. På hjørnet av butikkdelen mot adkomst føres bygget opp i ett «tårn» med høye glassfasader for å markere butikken.   På mesanin i høy lagerdel er det adm. kontorer