Archive

Industriområde Hydroparken

Etablering av ny hovedadkomst til Hydroparken, parkeringsområde og park gjennom verdensarv og den fredede Hydroparken tidl. industriparken. Bevaring, ny interpretasjon og tilbakeføring til det opprinnelige har vært viktige stikkord i dialog med statsforvalteren. Ombygging i 3 trinn.

0

Hytte ved Tjågevatn/Reisjå

Prosjektering av privat hytte i Gransherad 1 etasje med hems. Hytten har fokus på store vindusflater og kvalitets materialer som vil holde i en årrekke. Hytten er beiset i en rolig gråfarge, som gjør at den legger seg godt til rette i terrenget. Gulv både inne og ute er

0