Archive

Høydalsmo barnehage

Ny barnehage i massivtre, der vi har vært prosjekterende arkitekt og landskapsarkitekt fra skisse til ferdig bygg. Vi har i tillegg vært ansvarlig for fargesetting og fast inventar.   Barnehagen går over to plan, med fellesrom, lekerom og garderober i 1. etasje, og kontorer, arbeidsrom og møte/spiserom

0

Slippen

Mulighetsstudie og forprosjekt for ombygging av Notodden videregående skole, fra skisse til ferdig prosjekt.   Som del av skolen ligger Slippen i de gamle slipp-bygningene. Her ligger i dag transport- og logistikklinjen og Ressurssenteret som selvstendige deler av skolen. Ombyggingen vil gi avdelingene et ønsket løft, både

0

Åmot barnehage

Ombygging og utvidelse til 5 avdelings barnehage.   Tilbygget er i to etasjer og gir direkte utgang til terreng og gode uteområder oppe som nede.   Hovedinngang er lagt i ny sokkeletasje og gir universell tilgjengelighet til hele anlegget.   Videreføring av bruk av tre både i eksteriøret og i interiør.

0

Notodden Gravlund

Notodden gravlund ville i løpet av de nærmeste 5-10 år ha underskudd på gravplasser. Oppgaven var å finne plass til flere gravplasser innenfor eksisterende areal. I tillegg skulle det utføres slik at gravlunden kan benyttes som rekreasjonsareal både for sørgende og alle som ønsker å

0

Raulandsakademiet

Ombygging og utbygging av Raulandsakademiet: Omrokkering av funksjoner med fokus på ny kommunikasjon i byggetog synlighet til de ulike fagavdelingene. Ny felles inngang og resepsjon.   Joker i prosjektet er et nytt åpent foajeområde. Foajeområdet er over to etasjer og fokuserer på felles kommunikasjon, uformelle møteplasser og utstillingsareal.

0

Gvarv Skole

Ny barne- og ungdomsskole på Gvarv oppført i massivtre og betong. Skolen består av to etasjer hvor 1. etasje kun er elevrom, og 2. etasje består av elevrom og administrasjon. Det er et stort amfi midt i bygget som fungerer som skolens samlingspunkt.   Vi har vært

0

Skavanger Skole

Vi har bistått med detaljprosjektering og oppfølging innenfor fagområdene: -Ansvarlig søker -Arkitekturprosjektering -Veg-, utearealer -Landskapsutforming -Interiørarkitektur   Vi har også bistått Kongsberg kommunale eiendom KF med anskaffelsen av alt løst inventar til skolen.   Skavanger skole er en fleksibel 1,5-parallell grunnskole på cirka 3.700 kvadratmeter, fordelt på to etasjer, som er oppført i og

0
Natt perspektiv

Eikeskar Dagsturhytte

  På initiativ fra Notodden turlag har vi tegnet skisseforslag til en dagsturhytte på Eikeskar.   Hytten skal være åpen for alle, og har sitteplass for 10-12 personer og innvendig ildsted.   Prosjektet er godkjent av kommunen og Notodden turlag er i gang med å søke om midler til realisering.

0