Archive

Mandheimen

I samarbeid med kulturmyndighetene har vi detaljprosjektert gjenoppbyggingen av Mandheimen, etter brann i 2016.   Byggets eksteriør er fredet og fasadene med ny puss og vinduer er gjenoppbygget med tilnærmet likt utseende som opprinnelig bygget i 1913-16. Hele takkonstruksjonen var totalskadet og den er gjenoppbygget i stål

0

Fyresdal flerbrukshall

Ny flerbrukshall i Fyresdal, som tilbygg til eksisterende svømmehall. Prosjektet er bygget i massivtre, og har fått støtte fra Miljødirektoratet. Utvendig er hallen kledd med malmfuru trekledning og plater.   I tillegg til å være miljøvennlig, gir bygging i tre andre fordeler som eksempelvis arbeidsmiljø under bygging,

Høydalsmo barnehage

Ny barnehage i massivtre, der vi har vært prosjekterende arkitekt og landskapsarkitekt fra skisse til ferdig bygg. Vi har i tillegg vært ansvarlig for fargesetting og fast inventar.   Barnehagen går over to plan, med fellesrom, lekerom og garderober i 1. etasje, og kontorer, arbeidsrom og møte/spiserom

Slippen

Mulighetsstudie og forprosjekt for ombygging av Notodden videregående skole, fra skisse til ferdig prosjekt.   Som del av skolen ligger Slippen i de gamle slipp-bygningene. Her ligger i dag transport- og logistikklinjen og Ressurssenteret som selvstendige deler av skolen. Ombyggingen vil gi avdelingene et ønsket løft, både

Åmot barnehage

Ombygging og utvidelse til 5 avdelings barnehage.   Tilbygget er i to etasjer og gir direkte utgang til terreng og gode uteområder oppe som nede.   Hovedinngang er lagt i ny sokkeletasje og gir universell tilgjengelighet til hele anlegget.   Videreføring av bruk av tre både i eksteriøret og i interiør.

Notodden Gravlund

Notodden gravlund ville i løpet av de nærmeste 5-10 år ha underskudd på gravplasser. Oppgaven var å finne plass til flere gravplasser innenfor eksisterende areal. I tillegg skulle det utføres slik at gravlunden kan benyttes som rekreasjonsareal både for sørgende og alle som ønsker å

Raulandsakademiet

Ombygging og utbygging av Raulandsakademiet: Omrokkering av funksjoner med fokus på ny kommunikasjon i byggetog synlighet til de ulike fagavdelingene. Ny felles inngang og resepsjon.   Joker i prosjektet er et nytt åpent foajeområde. Foajeområdet er over to etasjer og fokuserer på felles kommunikasjon, uformelle møteplasser og utstillingsareal.

Gvarv Skole

Ny barne- og ungdomsskole på Gvarv oppført i massivtre og betong. Skolen består av to etasjer hvor 1. etasje kun er elevrom, og 2. etasje består av elevrom og administrasjon. Det er et stort amfi midt i bygget som fungerer som skolens samlingspunkt.   Vi har vært

Skavanger Skole

Vi har bistått med detaljprosjektering og oppfølging innenfor fagområdene: -Ansvarlig søker -Arkitekturprosjektering -Veg-, utearealer -Landskapsutforming -Interiørarkitektur   Vi har også bistått Kongsberg kommunale eiendom KF med anskaffelsen av alt løst inventar til skolen.   Skavanger skole er en fleksibel 1,5-parallell grunnskole på cirka 3.700 kvadratmeter, fordelt på to etasjer, som er oppført i og