Archive

Bohus Notodden

Prosjektet omfatter tilbygg med nytt inngangsparti for Bohus på Notodden, fra skisse til ferdig bygg.   Tilbygget gir en oppgradering av eksisterende tak, som brukes til lagring og utstilling av sesong/utendørsmøbler. Det nye klimatiserte rommet gir forretningen mulighet til å oppbevare sesongvarene tryggere og bedre hele året.   Eksteriøret

0

Montér Seljord

Prosjektet innebærer ombygging, fasadeendring og oppføring av mindre tilbygg for Montér i Seljord, fra skisse til ferdig bygg.   Vi har vært prosjekterende arkitekt og ansvarlig søker.

0

Sam Eydes gate 95

Gjenoppbygging etter revet brannskadet bygg. Bygget inneholder utleielokale i 1. etg. og fem leiligheter i 2. og 3. etg.   Nybygget er oppført med samme fotavtrykk som eksisterende bygg. Fasaden er utformet i stående slett malt trepanel med en fargepalett som er tilpasset eksisterende bebyggelse i Rjukan

0

Folkestadvegen 1

Nytt næringsbygg i to etasjer med dagligvareforretning på 1200 m2 i 1.etasje og 800 m2 kontorer og takterrasse i 2.etasje, sentralt i Bø sentrum.   Bygget ligger på en tidligere ubebygd del av tomta og knytter seg til eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse bidrar med å definere og

0

Hellandtunet

  Utvidelse av eksisterende kontorbygg og kantine.   Kontordelen er tilpasset eksisterende skjema og materialer, mens kantinen har et mer moderne formspråk.   Kantinen hadde behov for flere og varierte sitteplasser, og det var viktig å få inn mer lys og se ut på himmel og naturen utenfor.  

0