Archive

Carpus I

Kontorbygg med laboratorier, lager, representasjon/salg og opplæringsavdeling.   Bygningsmassen er uttrykt som fem frittliggende blokker og en smal langs-gående fløy, sammenbundet av en mellomliggende glassoverbygget «gate». De frittstående blokkene strekker seg frem som en hånd med fem fingre ("carpus") mot Lågen. En hånd som strekker seg etter

0

Notodden rørleggerforretning

Prosjektet omfatter utviding av inngangsparti og ny fasade for Notodden rørleggerforretning. Vi har vært prosjekterende arkitekt og ansvarlig søker.   I tillegg til å gi fasaden et løft, fungerer nytt overbygget inngangsparti som solavskjerming for butikklokalet. Nye vinduer har blitt trukket helt ned til gulvet, og har

0

Seljordvarme

Nybygg for Seljordvarme, med butikk, kontorer og lager.   Bygget er i én etasje med lav butikkdel og høy lagerdel. På hjørnet av butikkdelen mot adkomst føres bygget opp i ett «tårn» med høye glassfasader for å markere butikken.   På mesanin i høy lagerdel er det adm. kontorer

Terminalbygg – Telemark Bilruter AS

Nytt terminalbygg oppført i betong for Telemark Bilruter i Seljord. Bygget består av tre hovedvolumer og inneholder verksted, vaskehall, lager og kontorer.   Vi har vært ansvarlig for detaljprosjekteringen av arkitektur og oppfølging. Vi har også hatt ansvar for interiør og anskaffelse av løst inventar.   Forprosjekt av Omega

Bø Kunnskapspark

Detaljregulering og forprosjekt for nytt kontorbygg i tilknytning til Bø hotell. Nytt bygg kobles sammen med eksisterende bygg i plan 1, og hotellet får ny utvidet lobby, møte- og konferansesenter. Prosjektet skal bidra til utvikling av næringslivet og skape attraktive arbeidsplasser sentralt i Telemark.   Kompakt bygningskropp,

Autostrada Seljord

Nybygg for Autostrada Seljord med salgsavdeling og verksted, designet for salg av merkene Mercedes Benz og Kia.   Bygget inneholder utstillingsområder, administrasjon, lagerområder, verkstedsavdeling og klargjøringsavdeling. Personalrom ligger på mesanin med delvis åpen planløsning, der kantine og gjestekontorer er eksponert ut mot salgshallen.   Bygget er oppført med ringmur

Bohus Notodden

Prosjektet omfatter tilbygg med nytt inngangsparti for Bohus på Notodden, fra skisse til ferdig bygg.   Tilbygget gir en oppgradering av eksisterende tak, som brukes til lagring og utstilling av sesong/utendørsmøbler. Det nye klimatiserte rommet gir forretningen mulighet til å oppbevare sesongvarene tryggere og bedre hele året.   Eksteriøret

Montér Seljord

Prosjektet innebærer ombygging, fasadeendring og oppføring av mindre tilbygg for Montér i Seljord, fra skisse til ferdig bygg.   Vi har vært prosjekterende arkitekt og ansvarlig søker.

Sam Eydes gate 95

Gjenoppbygging etter revet brannskadet bygg. Bygget inneholder utleielokale i 1. etg. og fem leiligheter i 2. og 3. etg.   Nybygget er oppført med samme fotavtrykk som eksisterende bygg. Fasaden er utformet i stående slett malt trepanel med en fargepalett som er tilpasset eksisterende bebyggelse i Rjukan

Folkestadvegen 1

Nytt næringsbygg i to etasjer med dagligvareforretning på 1200 m2 i 1.etasje og 800 m2 kontorer og takterrasse i 2.etasje, sentralt i Bø sentrum.   Bygget ligger på en tidligere ubebygd del av tomta og knytter seg til eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse bidrar med å definere og