Archive

Folkestadvegen 1

Nytt næringsbygg i to etasjer med dagligvareforretning på 1200 m2 i 1.etasje og 800 m2 kontorer og takterrasse i 2.etasje, sentralt i Bø sentrum.   Bygget ligger på en tidligere ubebygd del av tomta og knytter seg til eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse bidrar med å definere og

Hellandtunet

  Utvidelse av eksisterende kontorbygg og kantine.   Kontordelen er tilpasset eksisterende skjema og materialer, mens kantinen har et mer moderne formspråk.   Kantinen hadde behov for flere og varierte sitteplasser, og det var viktig å få inn mer lys og se ut på himmel og naturen utenfor.  

Kommunestyresalen

Midt-Telemark Kommunehus

Hovedombygging i forbindelse med sammenslåingen av Sauherad og Bø Kommune. Inngangssone ble utvidet, toalettfasiliteter bedre skjermet og HC WC etablert i begge etasjer, bedring av lydforhold med ny akustisk himling, oppgradering av selve kommunestyresalen mm. Prosjektet har fokus på universell utforming, og fleksibilitet i forhold til antall