Archive

Skavanger skole – interiør og løst inventar

Skavanger skole er en fleksibel 1,5-parallell grunnskole på cirka 3.700 kvadratmeter, fordelt på to etasjer, som er oppført i og med massivtre. Bygget har to fløyer knyttet sammen av et åpent amfi, som beskrives som skolens hjerte.   Fargekonseptet vi har utarbeidet for bygget ‘Mangfold av farger’

Hellandtunet – interiør

Utvidelse av eksisterende kontorbygg og kantine.   Kontordelen er tilpasset eksisterende skjema og materialer, mens kantinen har et mer moderne formspråk.   Kantinen hadde behov for flere og varierte sitteplasser, og det var viktig å få inn mer lys og se ut på himmel og naturen utenfor.

Gvarv Skole

Ny barne- og ungdomsskole på Gvarv oppført i massivtre og betong. Skolen består av to etasjer hvor 1. etasje kun er elevrom, og 2. etasje består av elevrom og administrasjon. Det er et stort amfi midt i bygget som fungerer som skolens samlingspunkt.   Vi har vært