Archive

Roaldkvamhagen

Vi har bistått med detaljregulering av Gamleveg 31 i Bø i Telemark. Arbeidet har omfattet hele planprosessen fra oppstart til behandling hos kommunen, samt skisseprosjekt for å illustrere mulig bebyggelse.   Formålet med prosjektet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg i Bø

Skogenberget omsorgsboliger

Vi ble i 2020 engasjert av Skorve Entreprenør AS for å detaljprosjektere omsorgsboliger for Rødberg kommune. Forprosjekt er tegnet av SIGN Arkitektur, og videre bearbeidet av oss i detaljfasen. I tillegg har vi vært ansvarlig prosjekterende for utearealene.   Prosjektet ble ferdigstilt i 2021 og er oppført

Hytte Tjodholmen

Terrengtilpasset hytte på Tjodholmen. Hytta er holdt lav og har svakt hellende tak, som tar opp i seg holmens topografi. Dette gjør at den ligger fint i terrenget og er lite fremtredende fra vannet. Det er likevel flott utsikt mot Norsjø fra hytta.   Materialbruk er også

Fresteinsberja

Enebolig i to plan på naturtomt, der vi er prosjekterende arkitekt fra skisse til ferdig bygg. Byggestart høsten 2022.   Boligen er prosjektert som tilgjengelig bolig, tilrettelagt med alle funksjoner på første plan.   Bygget er vinklet mot nordvest for å skape et skjermet uterom mot sør/sørvest. Den ubebygde

S11 Kongsberg

Nytt leilighetsbygg over seks etasjer med parkering i kjeller. 1.etasje inneholder kontorer og boder. 2. – 6. etasje inneholder 19 leiligheter.   Bygget utgjør byggetrinn 3 i utbyggingen av rekken mot Kongens gate, og er utført i plass-støpte betongkonstruksjoner med tredetaljer. Balkonger har rekkverk med stående lakkerte spiler,

Sam Eydes gate 95

Gjenoppbygging etter revet brannskadet bygg. Bygget inneholder utleielokale i 1. etg. og fem leiligheter i 2. og 3. etg.   Nybygget er oppført med samme fotavtrykk som eksisterende bygg. Fasaden er utformet i stående slett malt trepanel med en fargepalett som er tilpasset eksisterende bebyggelse i Rjukan

Myran 22

Enebolig i ett plan vendt mot sol og flott utsikt over Tinnsjå. Boligen har overdekket uteplass, som har god tilknytning til stue og kjøkken.   Vi har prosjektert bolig og garasje, fra skisseprosjekt til ferdig bygg.   Interiør: A til Å Entreprenør AS        

Hytte – Bjønnesvegen

Prosjektet omfattet utvidelse og ombygging av eksisterende hytte med byggeår 1988. Tilbygget består av bad, toalett og boder. I tillegg er fasader bearbeidet og gitt et helhetlig og tidsmessig uttrykk.